Ubezpieczenie NNW dziecka

Zaczął się rok szkolny… Nasze pociechy poszły do szkół, a wychowawcy jak co roku będą proponować wykupienie ubezpieczenia NNW grupowego. Czy jest to jednak dobre rozwiązanie, czy lepiej postawić na ubezpieczenie indywidualne?

W większości przypadków rodzice akceptują przedstawiane im oferty ubezpieczeniowe, często traktując je jako obowiązek, jednak zwykle nie zwracają uwagi na zakres takiego ubezpieczenia.

Często najważniejszym kryterium wyboru ubezpieczenia jest jego cena, a im jest ona niższa, tym zakres ochrony i sumy ubezpieczenia są mniejsze.
Tymczasem nie ma obowiązku ubezpieczania dziecka grupowo poprzez placówkę oświatową. Takie ubezpieczenie można i warto zawrzeć indywidualnie. Dlaczego?


Przede wszystkim, każde dziecko może mieć inne potrzeby ubezpieczeniowe wynikające ze stanu zdrowia lub uprawianych aktywności. Ponadto, sytuacja majątkowa rodziców może być różna, więc także różne powinny być ewentualne wysokości wypłacanych świadczeń.


Do ubezpieczenia NNW dla dziecka powinno się podejść tak samo jakby ubezpieczać siebie. Wybierając zakres i sumy ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe czynniki ryzyka nieszczęśliwych wypadków lub chorób. Ważne jest, czy i w jakim zakresie dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i czy wyczynowo uprawia sport. Jeżeli tak, to warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje ten konkretny rodzaj sportu uprawiany przez dziecko, a jeśli tak, to czy nie ma klauzul wyłączających odpowiedzialność towarzystwa.

Dodatkową zaletą indywidualnego zakupu ubezpieczenia NNW jest możliwość wyboru wariantów obejmujących także poważne zachorowania. Tu składka będzie znacząco wyższa, ale i zakres ochrony będzie wykraczał poza typowe zdarzenia wypadkowe.

Inne zalety takiej oferty to np. możliwość zorganizowania domowych korepetycji, jeśli dziecko w wyniku wypadku lub zachorowania nie chodzi do szkoły ponad 7 dni lub bezpłatny dowóz leków.

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci jest zróżnicowana pod względem zakresów, sum ubezpieczenia i kosztów w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.


Jeśli potrzebujesz indywidualnie dopasowanego ubezpieczenia do Twoich potrzeb to zapraszam do kontaktu