Czym jest rażące niedbalstwo i dlaczego powinieneś to wiedzieć #UbezpieczSieZglowa

Dzisiaj opowiem Ci o ważnym pojęciu, które musisz znać wybierając polisę na mieszkanie. Ale najpierw zastanów się chwilę:

JAK MYŚLISZ:

Jak często zdarza Ci się zostawić podłączoną do prądu prostownicę, niezgaszone kominki zapachowe czy garnek na tzw. wolnym ogniu lub rozgrzanym palniku na płycie indukcyjnej? Oraz – czy jeśli zostawisz włączone żelazko i wyjdziesz do pracy, to czy twoja polisa pokryje szkody związane z pożarem spowodowanym Twoją nieuwagą?

Odpowiedź niestety nie zawsze brzmi „tak”. Wymienione sytuacje to przykłady rażącego niedbalstwa, które nie zawsze jest objęte polisą mieszkaniową. Przeczytaj i upewnij się, czy Twoja polisa zawiera ubezpieczenie od ryzyka rażącego niedbalstwa.

CZYM JEST RAŻĄCE NIEDBALSTWO?

Jak można zdefiniować rażące niedbalstwo? Jak się okazuje, na wiele sposobów – dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z OWU do danej polisy. To tam znajdziesz np. znaczenie definicji, którymi posługuje się ubezpieczyciel. Czy jednak taką definicję można opisać zupełnie dowolnie? Na szczęście nie. Sąd Najwyższy* w jednym ze swoich wyroków orzekł, że o rażącymi niedbalstwie możemy mówić w wypadku niezachowania minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

Czym jest więc rażące niedbalstwo? Upraszczając, jest to niezachowanie nawet minimalnych standardów staranności, które zachowuje racjonalnie działający człowiek – takich jak np. wyłączenie żelazka przed wyjściem z domu.

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ WYBIERAJĄC POLISĘ?

Teraz, gdy już wiesz, czym jest rażące niedbalstwo, możemy przejść do odpowiedzi na pytanie jak wybrać produkt ubezpieczeniowy który będzie zawierał w sobie ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa? Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z zakresem proponowanej polisy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy mieszkaniowe zawierające ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa już w podstawowym zakresie ubezpieczenia. W innych trzeba za to zapłacić dodatkowo.

#ProTip #UbezpieczSieZglowa : Podejmując decyzję o wyborze polisy na mieszkanie zwrócić uwagę na to, czy: 1. oferowany produkt zawiera ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa; 2. jeśli tak, to jak wygląda definicja rażącego niedbalstwa w tym konkretnym przypadku oraz, co bardzo istotne 3. czy ubezpieczyciel przewiduje jakiekolwiek wyłączenia, czy bierze na siebie odpowiedzialność za każdy rodzaj rażącego niedbalstwa.

WYŁĄCZENIA?

O co chodzi z wyłączeniami? Przykładem może być np. zapis w którym ubezpieczyciel informuje, że jego produkt obejmuje co prawda ryzyka rażącego niedbalstwa, ale nie wszystkie, albo wszystkie poza niektórymi wymienionymi w OWU. Przykład: polisa nie będzie obejmowała np. pożaru spowodowanego niewygaszonym odpowiednio kominkiem, ale obejmie np. pożar spowodowany pozostawioną prostownicą.

Pamiętaj, każdy produkt jest inny i warto być uważnym i dociekliwym – pytaj, porównuj informacje i #UbezpieczSieZglowa

Znajdziesz nas na gdańskim Ujeścisku oraz na www.ibisubezpieczenia.pl i na www.ubezpieczsiezglowa.pl

Odwiedź nas na gdańskim Ujeścisku lub skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo. Bądź świadomy i #UbezpieczSieZglowa!

Gdańsk Ujeścisko, ul. Piotrkowska 21C, 80-180 Gdańsk

#Ujeścisko #Ubezpieczenia #IbisUbezpieczenia #GdanskUbezpieczenia #UbezpieczeniaUjescisko #AgencjaUbezpieczeniowaGdansk #AgencjaUbezpieczeniowaUjescisko #Piotrkowska #Ibis

*Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2004 r., o sygn. akt IV CK 151/03